HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CHUYỂN ĐỔI SANG CHỨNG TỪ GIẤY CHỈ ĐƯỢC DÙNG ĐỂ LƯU TRỮ

Thông tư 32/2011/TT-BTC quy định: hóa đơn điện tử có thể được in chuyển đổi sang hóa đơn giấy nhằm chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hoá hữu hình hoặc phục vụ việc lưu trữ chứng từ kế tóan theo quy định của Luật Kế toán.
Tuy nhiên, từ ngày 1/11/2020, doanh nghiệp chỉ được chuyển đổi sang chứng từ giấy để ghi sổ, theo dõi theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về giao dịch điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP.
Chứng từ giấy này chỉ có giá trị lưu giữ chứ không có hiệu lực để giao dịch, thanh toán, trừ trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế theo quy định tại Nghị định 119.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0969799178